VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Naša spoločnosť I&Z Tender, s.r.o. sa špecializuje na zákazky vo verejnom obstarávaní už viac ako 5 rokov a za ten čas sme sa stali spoľahlivým partnerom našich klientov. Každá zákazka je pre nás výzvou, ktorú zabezpečíme profesionálne, spoľahlivo a rýchlo. Presvedčte sa o našom prístupe aj Vy.

 

Aktuálne prebiehajúce Verejné obstarávania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty sú dostupné na stiahnutie.